Super Premium kjæledyrfôr

Laget i Tyskland

Ingredienser av høy kvalitet

1. En oversikt om personvern
Generelt

Følgende gir en enkel oversikt over hva som skjer med personopplysningene dine når du besøket webområdet vårt. Personopplysninger er alle data du kan identifiseres personlig med. Detaljert informasjon om emnet personvern finnes nedenfor i våre retningslinjer for personvern.
Innhenting av opplysninger på webområdet vårt

Hvem er ansvarlig for innhenting av opplysninger på dette webområdet?
Opplysningene som innhentes på dette webområdet, behandles av webområdets operatør. Operatørens kontaktinformasjon finnes i webområdets obligatoriske juridiske kunngjøring.

Hvordan innhenter vi opplysninger fra deg?
Enkelte opplysninger innhentes ved at du gir dem til oss. Dette kan for eksempel være opplysninger som du legger inn på et kontaktskjema.

Andre opplysninger innhentes automatisk av IT-systemene våre når du besøker webområdet. Disse opplysningene er først og fremst tekniske data, for eksempel om nettleseren og operativsystemet du bruker, og tidspunktet for besøk på siden. Disse dataene innhentes automatisk så snart du kommer inn på webområdet vårt.

Hva bruker vi disse dataene til?
Enkelte av dataene blir innhentet for å sikre at webområdet fungerer korrekt. Andre data kan brukes til å analysere hvordan besøkende bruker området.

Hvilke rettigheter har du angående dine opplysninger?
Du har alltid rett til å be om informasjon om lagrede opplysninger, deres opprinnelse, mottakere og formålet med innhentingen, uten kostnad. Du har også rett til å be om at de blir korrigert, blokkert eller slettet. Du kan til enhver tid kontakte oss ved hjelp av adressen som er oppgitt i den juridiske kunngjøringen, hvis du har ytterligere spørsmål om personvern. Du kan selvfølgelig også sende en klage til de kompetente myndigheter.             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Analyser og tredjeparts verktøy

Når du besøker webområdet vårt, kan det bli gjort statistiske analyser av surfeatferden din. Dette skjer først og fremst ved hjelp av cookies (informasjonskapsler) og analyser. Analysen av surfeatferden din er vanligvis anonym, dvs. at vi ikke kan identifisere deg fra disse dataene. Du kan innvende mot denne analysen eller forhindre den ved å ikke bruke visse verktøy. Detaljert informasjon finnes i følgende retningslinjer for personvern.

Du kan innvende mot denne analysen. Nedenfor vil vi informere deg om hvordan du kan bruke dine alternativer i denne forbindelsen.
2. Generell informasjon og obligatorisk informasjon
Personvern

Operatørene av dette webområdet tar beskyttelsen av personopplysningene dine på alvor. Vi behandler personopplysningene dine som fortrolige og i samsvar med lovbestemmelsene om personvern og disse retningslinjene for personvern.

Hvis du bruker dette webområdet, vil ulike personopplysninger bli innhentet. Personopplysninger er alle data du kan identifiseres personlig med. Disse retningslinjene for personvern forklarer hvilken informasjon vi innhenter og hva vi bruker den til. De forklarer også hvordan og til hvilket formål det skjer.

Vennligst vær oppmerksom på at opplysninger som overføres via Internett (f. eks. via e-post-kommunikasjon) kan være utsatt for sikkerhetsbrudd. Fullstendig beskyttelse av opplysningene dine fra tredjeparts tilgang er ikke mulig.
Kunngjøring om hvem som er ansvarlig for behandlingen av opplysninger for dette webområdet

Ansvarlig for behandling av opplysninger på dette webområdet, er:

Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Tyskland

Telefon: +49 (0) 9371 940-0
E-post: josera@josera.de

Ansvarlig part er den fysiske eller juridiske personen som alene eller i fellesskap med andre bestemmer over formålene og virkemidlene for behandling av personopplysninger (navn, e-postadresser osv.).
Tilbakekalling av ditt samtykke til behandling av dine opplysninger

Mange behandlinger av personopplysninger kan bare gjøres med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt med fremtidig virkning. Det er tilstrekkelig at en slik forespørsel sendes med en uformell e-post. Opplysningene som behandles før vi mottar forespørselen din, kan fremdeles behandles lovlig.
Rett til å innvende mot innhenting av data i spesielle tilfeller samt til direkte reklame (artikkel 21 GDPR)

Hvis data behandles på grunnlag av artikkel 6, nr. 1 lit. e eller f GDPR, har du rett til når som helst å innvende mot behandling av dine personopplysninger av grunner som oppstår i din spesielle situasjon; dette gjelder også all profilering basert på disse bestemmelsene. Du finner det spesifikke juridiske grunnlaget som enhver behandling er basert på, i denne personvernerklæringen. Hvis du gjør en innsigelse, behandler vi ikke lenger de personopplysningene som dekkes av denne innvendingen, med mindre vi er i stand til å bevise at det er tvingende og legitime grunner til at disse opplysningene skal behandles, som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller disse opplysningene må behandles slik at rettslige krav kan hevdes, utøves eller forsvares (innsigelse etter artikkel 21 paragraf 1 GDPR).

Hvis personopplysningene dine behandles med det formål å utføre direkte reklame, har du rett til når som helst å innvende mot behandling av alle personopplysninger relatert til deg med det formål å reklamere av denne art; dette gjelder også for profilering, forutsatt at det er koblet til direkte reklame av denne typen. Hvis du gjør innvendinger mot dette, vil personopplysningene dine ikke lenger brukes til å utføre direkte reklame (innsigelse etter artikkel 21, paragraf 2 GDPR).
Rett til å inngi klager til regulerende myndigheter

Hvis det har skjedd brudd på lovgivningen om personvern, kan personen som er berørt, inngi en klage til de kompetente myndighetene. Den kompetente tilsynsmyndigheten for forhold relatert til lovgivning om personvern, er den ansvarlige for personvern i den tyske staten der selskapet vårt har hovedkontor. En liste over ansvarlige for personvern og deres kontaktinformasjon er tilgjengelig på følgende kobling: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Rett til dataoverføring

Du har rett til å få opplysninger som vi behandler, basert på ditt samtykke eller i oppfyllelse av en kontrakt, automatisk levert til deg selv eller en tredjepart, i et standard, maskinlesbart format. Hvis du trenger direkte overføring av opplysninger til en ansvarlig tredjepart, vil dette bare gjøres i den grad det er teknisk mulig.
SSL- eller TLS-kryptering

Dette webområdet bruker SSL- eller TLS-kryptering av sikkerhetsmessige årsaker og for å beskytte overføring av konfidensielt innhold, for eksempel henvendelsene du sender til oss som operatør for webområdet. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling i nettleserens adresselinje når den endres fra "http://" til "https://" og låseikonet vises i nettleserens adressefelt.

Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktivert, kan ikke opplysningene du sender til oss, leses av tredjeparter.
Informasjon, blokkering, sletting

Som loven tillater, har du rett til når som helst å bli gitt informasjon gratis om alle dine personopplysninger som er lagret, såvel som deres opprinnelse, mottakeren og formålet som de er behandlet for. Du har også rett til å få disse opplysningene korrigert, blokkert eller slettet. Du kan til enhver tid kontakte oss ved hjelp av adressen som er oppgitt i den juridiske kunngjøringen, hvis du har ytterligere spørsmål om personopplysninger.
Innsigelse mot reklamepost

Vi forbyr herved uttrykkelig bruk av kontaktopplysninger som er publisert i forbindelse med krav til juridisk kunngjøring på webområdet, med hensyn til sending av reklamemateriell og informasjonsmateriell som ikke er uttrykkelig bedt om. Operatøren for webområdet forbeholder seg retten til å iverksette spesifikke juridiske tiltak hvis uønsket reklamemateriell, som for eksempel e-søppelpost, mottas.

3. Personvernombud
Vi har utnevnt følgende eksterne tjenesteleverandører som databeskyttelsesansvarlige for vårt selskap:

atarax Unternehmensgruppe
E-post: datenschutz@josera-erbacher.de

Dine rettigheter som registrert

Først av alt vil vi benytte anledningen til å informere deg om dine rettigheter som registrert. Disse rettighetene er standardisert i artikkel 15-22 EU GDPR. Dette inkluderer:

Retten til informasjon (art. 15 EU-DS-GVO),
Retten til sletting (art. 17 EU-GDPR),
Retten til korreksjon (art. 16 EU-GDPR),
Retten til dataportabilitet (art. 20 EU GDPR),
Retten til å begrense databehandling (art. 18 EU-DS-GVO),
Retten til å gjøre innvendinger mot databehandling (art. 21 EU GDPR).

For å utøve disse rettighetene, vennligst kontakt:

atarax Unternehmensgruppe
E-post: datenschutz@josera-erbacher.de

Det samme gjelder hvis du har spørsmål om databehandling i vårt selskap. Du har også rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet for databeskyttelse.

4. Innhenting av opplysninger på webområdet vårt
Cookies

Enkelte av våre nettsider bruker cookies. Cookies skader ikke datamaskinen din og inneholder ikke virus. Cookies bidrar til å gjøre webområdet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler som er lagret på datamaskinen din og lagres av nettleseren.

De fleste cookies som vi bruker, er såkalte "økt-cookies." De blir automatisk slettet etter besøket. Andre cookies forblir i enhetens minne til du sletter dem. Slike cookies gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren din når du neste gang besøker webområdet.

Du kan konfigurere nettleseren til å informere deg om bruken av cookies slik at du kan bestemme fra sak til sak om du vil godta eller avvise en cookie. Alternativt kan nettleseren din konfigureres til å akseptere cookies automatisk under visse betingelser eller for alltid å avvise dem, eller til å automatisk slette cookies når du lukker nettleseren. Deaktivering av cookies kan begrense funksjonaliteten til dette webområdet.

Cookies som er nødvendige for å tillate elektronisk kommunikasjon eller for å gi visse funksjoner du ønsker å bruke (for eksempel handlekurven), lagres i henhold til art. 6 paragraf 1, bokstav f i GDPR. Operatøren for webområdet har en legitim interesse i lagring av cookies for å sikre en optimalisert tjeneste levert uten tekniske feil. Hvis andre cookies (for eksempel de som brukes til å analysere surfeatferden din) også blir lagret, vil de behandles separat i disse retningslinjene for personvern.
Server-loggfiler

Webområdets leverandør innhenter og lagrer automatisk informasjon som nettleseren din automatisk overfører til oss i "server-loggfiler". Disse er:

    Nettlesertype og nettleserversjon
    Operativsystem brukt
    URL-adresse for referanseområde
    Vertsnavn for tilgang til datamaskin
    Tidspunktet for server-forespørsel
    IP-adresse

Disse opplysningene vil ikke kombineres med opplysninger fra andre kilder.

Grunnlaget for databehandling er art. 6 (1) (b) GDPR, som gjør det mulig å behandle opplysninger for å oppfylle en kontrakt eller for foreløpige tiltak for en kontrakt.
Kontaktskjema

Skulle du sende oss spørsmål via kontaktskjemaet, innhenter vi opplysningene lagt inn på skjemaet, inkludert kontaktopplysningene du oppgir, for å svare på spørsmålet ditt og eventuelle oppfølgingsspørsmål. Vi deler ikke disse opplysningene uten din tillatelse.

Vi vil derfor behandle alle opplysningene du legger inn på kontaktskjemaet bare med ditt samtykke i henhold til art. 6 (1)(a) GDPR. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt. Det er tilstrekkelig at en slik forespørsel sendes med en uformell e-post. Opplysningene som behandles før vi mottar forespørselen din, kan fremdeles behandles lovlig.

Vi beholder opplysningene du oppgir på kontaktskjemaet til du ber om sletting, tilbakekaller samtykket til lagring, eller til at formålet for lagring ikke lenger gjelder (f. eks. etter å ha oppfylt forespørselen din). Eventuelle obligatoriske lovbestemmelser, spesielt de som gjelder obligatoriske perioder for datalagring, blir ikke berørt av denne bestemmelsen.
Behandling av opplysninger (kunde- og kontraktopplysninger)

Vi innhenter, behandler og bruker personopplysninger bare i den grad det er nødvendig å etablere eller endre juridiske forhold til oss (hoveddata). Dette gjøres på basis av art. 6 (1) (b) GDPR, som gjør det mulig å behandle opplysninger for å oppfylle en kontrakt eller for foreløpige tiltak for en kontrakt. Vi innhenter, behandler og bruker personopplysningene dine når du går inn på webområdet vårt (brukerdata) bare i den grad det er nødvendig for at du skal få tilgang til tjenesten vår eller til å fakturere deg for det samme.

Innhentede kundeopplysninger kan slettes etter fullført bestilling eller avslutning av forretningsforholdet. Juridiske perioder for oppbevaring forblir upåvirket.

Vi vil videreformidle opplysninger innenfor ERBACHER, mat-familiegruppen av selskaper* eller til tredjeparter, bare hvis dette er viktig som ledd i oppfyllelsen av en kontrakt, for eksempel til selskaper som har fått i oppdrag å levere, eller kredittinstitusjonen som er utnevnt til å håndtere betalinger.

*Josera GmbH & Co. KG, Josera petfood GmbH & Co. KG, foodforplanet GmbH & Co. KG, Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG, Josera Erbacher GmbH & Co. KG, Greensale GmbH & Co. KG
5. Sosiale medier
Facebook-plugins (Like & Share-knapper)

Webområdet vårt inkluderer plugins for det sosiale nettverket Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-plugins kan gjenkjennes på Facebook-logoen eller Like-knappen på området vårt. For en oversikt over Facebook-plugins, se https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når du besøker webområdet vårt, opprettes det en direkte forbindelse mellom nettleseren din og Facebook-serveren via plugin-modulen. Dette gjør at Facebook kan motta informasjon om at du har besøkt webområdet vårt fra din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook "Like-knappen" mens du er logget inn på Facebook-kontoen din, kan du koble innholdet på området vårt til Facebook-profilen din. Dette gjør at Facebook kan knytte besøket på webområdet vårt til brukerkontoen din. Vennligst vær oppmerksom på at vi som operatør av dette webområdet, ikke har kjennskap til innholdet i dataene som overføres til Facebook, eller om hvordan Facebook bruker disse dataene. For mer informasjon, vennligst se Facebook sine retningslinjer for personvern på https://de-de.facebook.com/policy.php.

Hvis du ikke vil at Facebook skal knytte besøket ditt på vår side til Facebook-kontoen din, vennligst logg deg ut av Facebook-kontoen din.
 Twitter-plugin

Funksjoner av Twitter-tjenesten er integrert i vårt webområde og app. Disse funksjonene tilbys av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Når du bruker Twitter og “Retweet”-funksjonen, kobles webområdene du besøker til Twitter-kontoen din og gjøres kjent for andre brukere. Dermed vil opplysninger også bli overført til Twitter. Vi vil påpeke at vi som leverandører av disse sidene, ikke har kjennskap til innholdet av dataene som overføres eller hvordan de brukes av Twitter. For mer informasjon om Twitter sine retningslinjer for personvern, vennligst gå til https://twitter.com/privacy.

Personvern-innstillingene dine hos Twitter kan endres i kontoinnstillingene dine på https://twitter.com/account/settings.
Google+ plugin

Våre sider bruker funksjonene Google+. Dette drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Innhenting og avsløring av opplysninger: Med knappen Google +1 kan du publisere informasjon over hele verden. Ved hjelp av knappen Google+ kan du og andre brukere motta tilpasset innhold fra Google og våre partnere. Google lagrer både det faktum at du ved hjelp av +1 har gitt innhold og informasjon om den siden du så på da du klikket på +1. Din +1 kan vises sammen med profilnavnet og bildet ditt i Google-tjenester, for eksempel i søkeresultater eller i Google-profilen din eller andre steder på webområder og annonser på Internett.

Google registrerer informasjon om bruken din av +1 for å forbedre Google-tjenestene for deg og andre. For å bruke knappen Google +, trenger du en globalt synlig, offentlig Google-profil som minst må inneholde navnet valgt for profilen. Dette navnet brukes av alle Google-tjenestene. I noen tilfeller kan dette navnet også erstatte et annet navn som du har brukt til å dele innhold via Google-kontoen din. Identiteten til Google-profilen din kan vises til brukere som kjenner e-postadressen din eller annen informasjon som kan identifisere deg.

Bruk av innhentede data: I tillegg til bruksområdene nevnt ovenfor, brukes opplysningene du oppgir i samsvar med Google sine gjeldende retningslinjer for personvern. Google kan publisere statistikk basert på sammendrag av brukernes bruk av +1, eller dele den med brukere og partnere, for eksempel utgivere, annonsører og tilknyttede webområder.
Pinterest-plugin

Våre webområder inneholder funksjoner fra Pinterest sosiale nettverk som drives av Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

Når du besøker en side som inneholder Pinterest sosial plugin, etablerer nettleseren din en direkte forbindelse til Pinterest-serverne. Disse loggdataene overføres via plugin til Pinterest-servere i USA. Disse loggdataene kan inkludere IP-adressen din, adressen til webområdene du besøker som også inkluderer Pinterest-funksjoner, nettlesertype og innstillinger, dato, klokkeslett for forespørselen, hvordan du bruker Pinterest, og cookies.

Mer informasjon om formål, omfang og videre behandling og bruk av data av Pinterest, samt dine rettigheter og alternativer for å beskytte personvernet ditt, kan du finne i Pinterest sin kunngjøring om personvern: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. 
6. Analyse og annonsering
Google Analytics
Dette webområdet bruker Google Analytics, en analyse-service for webområder. Dette drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruker såkalte "cookies". Disse er tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som gjør det mulig analysere bruken din av webområdet. Informasjonen som genereres av cookien om bruken din av webområdet, blir vanligvis overført til en Google-server i USA og lagret der.

Google Analytics cookies lagres på grunnlag av art. 6 (1) (f) GDPR. Operatøren for webområdet har en genuin interesse av å analysere brukeratferd for å optimalisere både webområdet og annonseringen.

IP-anonymisering
Vi har aktivert funksjonen for IP-anonymisering på dette webområdet. IP-adressen din blir forkortet av Google i EU og andre parter i EØS før overføring til USA. Bare unntaksvis sendes hele IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. Google vil bruke denne informasjonen på vegne av operatøren av dette webområdet for å evaluere bruken din av webområdet, for å utarbeide rapporter om webområdets aktivitet og til å tilby andre tjenester angående webområdets aktivitet og bruk av Internett, for webområdets operatør. IP-adressen som overføres av nettleseren din som del av Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre data som Google har.

Nettleser-plugin
Du kan forhindre at slike cookies blir lagret ved å velge de tilsvarende innstillingene i nettleseren din. Vi ønsker imidlertid å påpeke at å gjøre det kan bety at du ikke vil kunne glede deg over full funksjonalitet på dette webområdet. Du kan også forhindre at dataene som genereres av cookies om bruken din av webområdet (inkl. din IP-adresse), blir sendt til Google samt behandlingen av disse dataene av Google, ved å laste ned og installere en nettleser-plugin som er tilgjengelig på følgende kobling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Innvending mot innhenting av data
Du kan forhindre innhenting av opplysningene dine av Google Analytics ved å klikke på følgende lenke: Det vil bli installert en avvisnings-cookie for å forhindre at opplysningene dine blir innhentet ved fremtidige besøk på dette webområdet: Deaktivere Google Analytics.

For mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer brukerdata, se Google sine retningslinjer for personvern: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Ekstern databehandling
Vi har inngått en avtale med Google for ekstern databehandling og implementerer de strenge kravene fra de tyske myndighetene for personvern fullt ut når vi bruker Google Analytics.

Demografisk datainnhenting av Google Analytics
Dette webområdet bruker de demografiske funksjonene til Google Analytics. Dette gjør det mulig å generere rapporter som inneholder uttalelser om webområdets besøkende, deres alder, kjønn og interesser. Disse opplysningene kommer fra interessebasert annonsering fra Google og tredjeparts informasjon om besøk. Disse innhentede dataene kan ikke tilskrives noen spesifikk individuell person. Du kan deaktivere denne funksjonen når som helst ved å tilpasse annonse-innstillingene i Google-kontoen din, eller du kan forby Google Analytics å innhente opplysningene dine, som beskrevet i punktet "Avslag på innhenting av opplysninger". 
6. Google Analytics Remarketing

Webområdene våre bruker funksjonene til Google Analytics Remarketing kombinert med funksjonene til de enhetsoverskridende funksjonene til Google AdWords og DoubleClick. Denne tjenesten leveres av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Denne funksjonen gjør det mulig å koble målgrupper for markedsføring opprettet med Google Analytics Remarketing til de enhetsoverskridende funksjonene til Google AdWords og Google DoubleClick. Dette gjør at annonsering kan vises som er basert på dine personlige interesser, identifisert på grunnlag av din tidligere bruk og surferatferd på en enhet (f. eks. mobiltelefonen din), på andre enheter (for eksempel nettbrett eller datamaskin).

Når du har gitt ditt samtykke, vil Google knytte web- og app-leserhistorikken til Google-kontoen din for dette formålet. På den måten kan alle enheter som logger på Google-kontoen din, bruke den samme personlige meldingen for markedsføring.

For å støtte denne funksjonen, innhenter Google Analytics Google-autentiserte IDer til brukere som er midlertidig koblet til våre Google Analytics-data for å definere og skape målgrupper for annonsekampanjene på tvers av enheter.

Du kan permanent velge bort slik enhetsoverskridende markedsføring/målretting ved å slå av personlig annonsering i Google-kontoen din. Følg denne koblingen: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Samlingen av data som er innhentet i dine data på Google-kontoen din, er utelukkende basert på ditt samtykke som du kan gi, eller du kan trekke deg ut av Google i henhold til art. 6 (1) (a) GDPR. For innhenting av data som ikke er slått sammen med Google-kontoen din (for eksempel fordi du ikke har Google-konto eller har innvendt mot sammenslåingen), er datainnhentingen basert på art. 6 (1) (f) GDPR. Operatøren for webområdet har en legitim interesse i å analysere anonym brukeratferd i forbindelse med markedsføring.

For mer informasjon om Google sine retningslinjer for personvern, gå til: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 
7. Nyhetsbrev
Nyhetsbrevdata

Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet vårt, krever vi en gyldig e-postadresse samt informasjon som lar oss bekrefte at du er eier av den angitte e-postadressen, og at du samtykker i å motta nyhetsbrevet. Ingen tilleggsopplysninger blir innhentet, eller innhentes bare på frivillig basis. Vi bruker disse opplysningene bare til å sende den forespurte informasjonen og overfører dem ikke til tredjeparter.

Vi vil derfor behandle alle opplysningene du legger inn på kontaktskjemaet bare med ditt samtykke i henhold til art. 6 (1) (a) GDPR. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til lagring av data og e-postadresse samt bruken av dem til å sende nyhetsbrevet, f. eks. gjennom koblingen “melde meg ut” i nyhetsbrevet. Opplysningene som behandles før vi mottar forespørselen din, kan fremdeles behandles lovlig.

Opplysningene som gis når du registrerer deg for nyhetsbrevet, vil bli brukt til å distribuere nyhetsbrevet inntil du avslutter abonnementet og nevnte opplysninger blir slettet, Opplysninger som vi har lagret til andre formål (f. eks. e-postadresser for medlemsområdet) forblir upåvirket.
8. Plugins og verktøy
YouTube

Våre webområder bruker plugins fra YouTube som opereres av Google. Operatøren av sidene er YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Hvis du besøker en av sidene våre med en YouTube-plugin, opprettes en forbindelse til YouTube-servere. Her blir YouTube-serveren informert om hvilke av sidene du har besøkt.

Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din, lar YouTube deg knytte surfeatferden din direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut deg av YouTube-kontoen.

YouTube brukes til å gjøre webområdet vårt tiltalende. Dette utgjør en berettiget interesse i medhold av art. 6 (1) (f) GDPR.

Mer informasjon om håndtering av brukerdata finnes i personvernerklæringen til Youtube på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google Web-skrifttyper

For enhetlig representasjon av skrifttyper bruker denne siden nettfonter som leveres av Google. Når du åpner en side, laster nettleseren din de nødvendige nettfontene inn i nettleserens hurtigbuffer for å vise tekster og skrifter riktig.

Når du åpner en side på webområdet vårt som inneholder en sosial plugin, kobler nettleseren din direkte til Google-servere. Google blir dermed klar over at websiden vår fikk tilgang via IP-adressen din. Bruken av Google Web-skrifttyper gjøres av interesse for en enhetlig og attraktiv presentasjon av webområdet vårt. Dette utgjør en berettiget interesse i medhold av art. 6 (1) (f) GDPR.

Hvis nettleseren din ikke støtter web-skrifttyper, bruker datamaskinen din en standard-font.

Mer informasjon om håndtering av brukerdata finnes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Google sine retningslinjer for personvern på https://www.google.com/policies/privacy/.
9. Leverandører av betalingstjenester